مدافعان حرم سلام من عرفان باشوکی هستم اصلیتم اهل کردستان هستم ولی بخاطر بعضی مشکلات توی شهرستان شهید پرور بروجرد زندگی میکنیم.یکی از بزرگترین آرزوهام شهید شدنه ولی متاسفانه لیاقشو نداریم.خب دیگه..... ((به امید شهید شدن در کنار حرم بانویم زینب)) tag:http://erfan9035.mihanblog.com 2017-05-28T16:26:40+01:00 mihanblog.com بدون شرح... 2017-03-23T13:58:29+01:00 2017-03-23T13:58:29+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/677 عرفان باشوکی ((مدافع حرم عرفان باشوکی))
((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
مدافعان حرم 2017-03-23T13:57:40+01:00 2017-03-23T13:57:40+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/676 عرفان باشوکی ((مدافع حرم عرفان باشوکی))
((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
یادی کنیم... 2017-03-23T13:56:12+01:00 2017-03-23T13:56:12+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/675 عرفان باشوکی در سال جدید یادی کنیم از تمامی مدافعان حرم ...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) در سال جدید یادی کنیم از تمامی مدافعان حرم ...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
سال نو مبارک. 2017-03-23T13:44:13+01:00 2017-03-23T13:44:13+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/674 عرفان باشوکی  با سلام این بنده حقیر سال نو را خدمت تمامی بازدید کنندگان وبلاگ مدافعان حرم ،امام و شهدا مخصوصا  شهدای مدافع حرم و خانواده های شهدا تبریک عرض می نمایم.((مدافع حرم عرفان باشوکی))  با سلام این بنده حقیر سال نو را خدمت تمامی بازدید کنندگان وبلاگ مدافعان حرم ،امام و شهدا مخصوصا  شهدای مدافع حرم و خانواده های شهدا تبریک عرض می نمایم.

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
هتل 5 ستاره... 2017-03-19T08:04:21+01:00 2017-03-19T08:04:21+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/673 عرفان باشوکی یکی از هتل های 5ستاره شهرحلبشما به راحتی به دید و بازید برویداینجا دلاور مردانی هستندکهدور از خانه و کاشانه  امنیت را نگه میدارند...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) یکی از هتل های 5ستاره شهر
حلب
شما به راحتی به دید و بازید بروید

اینجا دلاور مردانی هستند
که
دور از خانه و کاشانه
 امنیت را نگه میدارند...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
مدافعان حرم 2017-03-19T07:52:59+01:00 2017-03-19T07:52:59+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/672 عرفان باشوکی منم میرم...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) منم میرم...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
باز هم میگویید... 2017-03-19T07:51:26+01:00 2017-03-19T07:51:26+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/671 عرفان باشوکی باز هم می گو ییدمدافعان حرم برای چه رفتند...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) باز هم می گو یید
مدافعان حرم
برای چه رفتند...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
پاسداران... 2017-03-19T07:50:18+01:00 2017-03-19T07:50:18+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/670 عرفان باشوکی پاسداران حریم ولایت...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) پاسداران حریم ولایت...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
تصویر ویژه... 2017-03-19T07:48:17+01:00 2017-03-19T07:48:17+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/669 عرفان باشوکی تصویری ویژه از حرم حضرت زینب(س)((مدافع حرم عرفان باشوکی)) تصویری ویژه از حرم حضرت زینب(س)

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
مدافعان حرم 2017-03-18T08:34:08+01:00 2017-03-18T08:34:08+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/668 عرفان باشوکی دوست عزیز که داری این مطلبو میخونی،اگه با خیال راحت داری خرید میکنی برا عیدت،اگه برا مسافرتت برنامه ریزی کردی خوش بگذره ولی...اینو بدون این شیر مردان رفتند تا ما در آسایش باشیم...((یادی کنیم ازشون که ما در حال و هوای عید هستیم ولی  پسران فاطمه در حال نبرد با دشمنان ما))((مدافع حرم عرفان باشوکی)) دوست عزیز که داری این مطلبو میخونی،اگه با خیال راحت داری خرید میکنی برا عیدت،اگه برا مسافرتت برنامه ریزی کردی خوش بگذره

ولی...

اینو بدون این شیر مردان رفتند تا ما در آسایش باشیم...

((یادی کنیم ازشون که ما در حال و هوای عید هستیم ولی  پسران فاطمه در حال نبرد با دشمنان ما))


((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
مدافعان حرم 2017-03-18T08:32:10+01:00 2017-03-18T08:32:10+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/667 عرفان باشوکی یادی کنیم از مدافعان حرم...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) یادی کنیم از مدافعان حرم...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
عید96 2017-03-18T08:30:32+01:00 2017-03-18T08:30:32+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/666 عرفان باشوکی امسال جایشان بر سر سفره هفت سین خالی هست ...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) امسال جایشان بر سر سفره هفت سین خالی هست ...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
مدافعان حرم 2017-03-18T08:29:35+01:00 2017-03-18T08:29:35+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/665 عرفان باشوکی ((مدافع حرم عرفان باشوکی))
((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
مدافعان حرم 2017-03-17T14:57:19+01:00 2017-03-17T14:57:19+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/664 عرفان باشوکی عکسی از مدافعان حرم قبل از عملیات...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) عکسی از مدافعان حرم قبل از عملیات...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>
مدافعان حرم 2017-03-17T14:55:23+01:00 2017-03-17T14:55:23+01:00 tag:http://erfan9035.mihanblog.com/post/663 عرفان باشوکی پروانه ها به دور هم جمع اند...((مدافع حرم عرفان باشوکی)) پروانه ها به دور هم جمع اند...

((مدافع حرم عرفان باشوکی))
]]>